Wedstrijd reglement

[:swvar:icon:33:]
Diverse mogelijkheden

Inleiding

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Hotel Au Lit Des Ours in het kader van de mid zomer. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Opzet wedstrijd

Reageer op de wedstrijdpost om kans te maken op een overnachting voor twee personen.

Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die Hotel Au Lit des Ours volgt op Instagram, of die de pagina leuk vindt op Facebook, kan deelnemen aan de onlinewedstrijd. Deelnemen kan door in de reacties van de wedstrijdpost een originele reden op te geven waarom je de hoofdprijs moet winnen. Dit ten laatste op 06/08/2023 om 23u59 uur. Deelname aan deze wedstrijd van minderjarige deelnemers moeten de toestemming hebben van hun ouders. Minderjarigen die deze toestemming niet kunnen aantonen, kunnen op elk ogenblik van de wedstrijd uitgesloten worden.

Wedstrijdverloop

De actie die moet ondernomen worden om deel te nemen aan de wedstrijd wordt steeds duidelijk vermeld in de respectievelijke Instagram of facebook posts terug te vinden via: https://www.instagram.com/aulitdesours.be/  en https://www.facebook.com/aulitdesours.be/. Er wordt één winnaar gekozen.

Het bepalen van de winnaars gebeurt uiterlijk 7 dagen na het publiceren van de wedstrijd op Instagram en Facebook. De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijke jury bestaande uit 2 leden van het Social Media team van Hotel Au Lit Des Ours.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message via het social media platform waarmee hij heeft deelgenomen. Hotel au Lit des Ours zal in hetzelfde bericht vragen om een emailadres of telefoonnummer door te sturen voor verdere opvolging. Indien de winnaar niet reageert binnen de 7 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid.

Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Maximum 1 deelname per klant. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

Prijs

Uiterlijk 7 dagen na het publiceren van de wedstrijd op Instagram en Facebook, selecteert de jury een winnaar. De prijs is één overnachting voor twee personen in een Comfort kamer t.w.v. +/- 120 €. De overnachting kan enkel geboekt worden op weekdagen, van maandag tot vrijdag en niet tijdens schoolvakanties. Het ontbijt is niet inclusief. De prijs kan je inruilen tot één jaar na datum.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message via het social media platform waarmee hij heeft deelgenomen. Hotel au Lit des Ours zal in hetzelfde bericht vragen om een emailadres of telefoonnummer door te sturen voor verdere opvolging. Indien de winnaar niet reageert binnen de 7 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid.

Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen. De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Aansprakelijkheid    

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Rue des Chasseurs Ardennais 1, 5580 Han-sur-Lesse, t.a.v. Marketing Departement. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

Hotel Au Lit Des Ours is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

Hotel Au Lit Des Ours is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Indien Hotel Au Lit Des Ours genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Hotel Au Lit Des Ours hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Au lit Des Ours opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd.

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.   Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, ze eventueel met hun ingezonden foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Brandweer Zone Antwerpen.

Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.

Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

Contact

Rue des Chasseurs Ardennais 1
5580 Han-sur-Lesse

+32 (0)84 37 72 37
info@aulitdesours.be
Ondernemingsnr.: BE0460.478.893 (GDG sprl)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze allerlaatste nieuwtjes.

Volg ons:

© 2024 Au lit des Ours. All rights reserved.